Over ons

Stress op School wordt gedragen door 2 professionals, Lotte Lancee en Guiot Duermeijer. Elk op hun eigen manier hebben zij kennis van het onderwerp en putten zij uit ervaring met stress en/of burn out bij jongeren.

De ontwikkeling dat mensen op een steeds jongere leeftijd geconfronteerd worden met stress & burn-out baart ons zorgen. Wij willen hier, vooral preventief, iets in betekenen en we doen dit door workshops te geven aan jongeren in de onderbouw van de middelbare school.

Wij doen dit niet zelf! Jongeren nemen meer van anderen jongeren die in eenzelfde situatie hebben gezeten. Daardoor zet Stress op School een ervaringsdeskundige ex-scholier voor de klas, om op die manier de jonge scholieren bewust te maken van wat stress is en met je doet. Deels pratend over stress vanuit hun eigen ervaring, deels vanuit de kennis die zij hebben opgedaan in de training die ze bij Stress op School hebben gevolgd.

Naast dat het de missie van Stress op School is om leerlingen zoveel en zo jong mogelijk iets bij te brengen over stress, is een mooi bijeffect hierbij dat de ex-scholieren zelf ook veel opsteken over stress. De aanpak van Stress op School werkt dus 2 kanten op: win win!